Goat Farming Loan

Goat Farming Loan:महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने शेती संकटाशी लढण्यासाठी केली उभी ‘गोट बँक’

Goat Farming Loan शेळीपालन कर्जाचा उपयोग जमीन खरेदी, शेड बांधणे, शेळ्या खरेदी करणे, चारा खरेदी करणे इत्यादी कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. सरकारने विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत आणि शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योजकांसाठी अनुदाने सुरू केली आहेत. शेतकऱ्याने अशी बँक उभी केली आहे. जिचे नाव ऐकून तुम्हीही काही वेळ विचारात पडल्याशिवाय राहणार नाही. या […]

Goat Farming Loan:महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने शेती संकटाशी लढण्यासाठी केली उभी ‘गोट बँक’ Read More »