Kapus Tur Market Price

Kapus Tur Market Price :बाजार समित्यांमध्ये तुरीच्या दराने आज घेतली आहे उसळी.

Kapus Tur Market Price गेल्या तीन महिन्यापासूनराज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कापसाचे भाव हे हमीभावापेक्षा कमी पातळीवर स्थिर आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. तर तुरीच्या दरात मागील आठवड्यात झालेली वाढ ही कायम असून, अनेक बाजार समित्यांमध्ये तुरीचे दर स्थिर आहेत तर काही बाजार समित्यांमध्ये तुरीच्या दराने आज उसळी घेतली आहे. Kapus Tur […]

Kapus Tur Market Price :बाजार समित्यांमध्ये तुरीच्या दराने आज घेतली आहे उसळी. Read More »